Konkurs plastyczny

Szanowni Państwo,
Zapraszam do udziału w XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Postać Świętego Mikołaja na sportowo”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu. Konkurs objęty został honorowymi patronatami:
Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,  Prezydenta Miasta Torunia i Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (wszystkie grupy) oraz uczniów szkoły podstawowej (klasy 0-VIII).
Proszę o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom.
W załączeniu: regulamin z załącznikiem nr 1, karta zgłoszenia z klauzulami zgód (załącznik nr 2) oraz plakat promujący konkurs.
Z poważaniem,
Kamila Grochala
koordynator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu

Uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Dnia 9 listopada 2018 obchodziliśmy w przedszkolu niezwykłą uroczystość w związku ze Świętem Niepodległości. Wzięli w niej udział dzieci i nauczyciele, rodzice, a takze zaproszeni goście- wójt Michał Skałecki, pani wójt elekt Joanna Jastak, dyrektor Domu Kultury w Lubiewie – Monika Januszewska oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Dzieci z najstarszych grup ubrane w barwy biało-czerwone przedstawiły program artystyczny, gdzie wierszem i piosenką uczciliśmy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Piękny krakowiaczek, w wykonaniu dzieci z grupy „Misie” zachwycił wszystkich gości. Korzystając z okazji pięknym wierszem dzieci podziękowały panu Wójtowi Michałowi Skałeckiemu za wieloletnią współpracę, do życzeń dołączyły się mamy z Rady Rodziców oraz przywitaliśmy nową panią wójt. Tego dnia nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Piękna nasza Polska cała”, a także o godz. 11.11 wspólnie z gośćmi zaśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu.

Spotkanie z nauczycielem historii

Dnia 6 listopada 2018 odbyło się spotkanie z panią Moniką Bień-Skorupską, która uczy w szkole historii. Pani Monika opowiedziała dzieciom o tym jak doszło do do tego, że Polska była pod zaborami wiele lat i odzyskaniu niepodległości po 123 latach. Dzieci obejrzały także ciekawy film o symbolach narodowych pt. „Polak mały”, a następnie pani historyk przybliżyła  sylwetkę Józefa Piłsudskiego. to była bardzo ciekawa lekcja historii.