LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo w załączniku znajdują się listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo do oddziałów w Bysławiu, Lubiewie i Suchej na rok szkolny 2021/22. Jeśli Państwo podtrzymujecie swoją decyzję o uczęszczaniu dziecka do danego oddziału to prosimy o wypełnienie potwierdzenia woli które znajduje się w załączniku lub odebranie go z przedszkola i dostarczenie jej do przedszkola do dnia 23.04.2021 do godziny 15.00.

Informuję że w załączniku znajdują się tylko imiona i nazwiska dzieci nowych, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkola.

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola na rok szkolny 2021-22

potwierdzenie woli uczęszczania 2021-22