Dzień żółty – „życie codzienne dawnych Borowiaków”