Nasze przedszkole

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY LUBIEWO

„BOROWIACKA TĘCZA”

 logoprzedszkole

WIZJA  NASZEGO  PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem, które ma swój własny styl i nazwę „Borowiacka Tęcza”. Nasza tęcza składa się z 3 kolorów charakterystycznych dla regionu borowiackiego: żółtego, pomarańczowego i brązowego.

Dzieci wychowujemy w duchu tradycji regionalnych i szacunku dla wartości narodowych z zaangażowanymi rodzicami
i kompetentną kadrą pedagogiczną, wrażliwą na potrzeby indywidualne dziecka, gwarantującą wszechstronny rozwój jego osobowości z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.

Naszym mottem są słowa Cypriana Kamila Norwida

„ … aby drogę mierzyć przyszłą,

           trzeba-ć pomnieć skąd się wyszło…”