GRZYBOBRANIE

Dnia 8 października 2019 roku pojechaliśmy na PZU ścieżkę zdrowia w Lubiewicach, gdzie powitała nas pani Paulina Ciepluch, pracownica Referatu Oświaty przy Urzędzie Gminy Lubiewo. Na rozgrzewkę wykonaliśmy kilka ćwiczeń gimnastycznych, następnie rozpoczęliśmy konkurs „Grzybobranie”, którego celem było znalezienie jak najwięcej grzybów jadalnych- niestety papierowych. Dzieci bardzo dobrze wiedziały, które z zaproponowanych grzybów są jadalne i dzielnie ich szukały. Po grzybobraniu podliczyliśmy punkty, dzieci posiliły się bananami i poszliśmy szukać Wiewióreczek, które miały wręczyć nagrody. Każde dziecko otrzymało medal, a osoby wygrane dodatkowo otrzymały nagrody w postaci gier planszowych.

W kategorii dziewcząt :

I miejsce- Martyna Dejewska-Senska

II miejsce- Natalia Krawczyk

III miejsce- Olimpia Okonek

W kategorii chłopców:

I miejsce- Ksawery Pieczka

II miejsce- Fabian Straszewski- Scheffs

III miejsce- Nikodem Stanisławski

 

Informacja o Uniwersytecie Dziecięcym

Uniwersytet dziecięcy w Lubiewie

Wójt Gminy Lubiewo zaprasza dzieci w wieku od 5 do 12 lat do wstąpienia w szeregi studentów Uniwersytetu Dziecięcego.

W czerwcu zakończyliśmy pierwszy rok akademicki Uniwersytetu Dziecięcego WSG filii
w Lubiewie. Jego działalność spotkała się z dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Zaświadczenie o kończeniu roku odebrało aż 58 słuchaczy.

Studenci pierwszego roku mają możliwość kontynuowania swej pasji od października, ale serdecznie zapraszamy nowych studentów.

Główną ideą działalności uniwersytetu jest wprowadzenie najmłodszych uczestników do przygody jaką jest nauka, a także kształtowanie pozytywnych odczuć wokół nauki, które mają znaczący wpływ na przyszłość edukacyjną dziecka. Dla najmłodszych „zabawa
w studiowanie” to atrakcyjne wzbogacenie poznawanych w przedszkolu czy szkole tajników wiedzy.

Rok akademicki na Uniwersytecie Dziecięcym rozpoczyna się w październiku i trwa do czerwca. Każdy młody student składa ślubowanie i odbiera indeks, w którym na zakończenie każdego spotkania otrzymuje od prowadzące wpis. Tu nie ma egzaminów, sprawdzianów ani żadnej innej formy oceniania.

Wykłady połączone z doświadczeniami będą odbywały się w sobotnie przedpołudnia wg ustalonego wcześniej harmonogramu w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji w Lubiewie lub w Domu Strażaka w Bysławiu (w zależności od możliwości dysponowania salą). Ponadto. Wójt Gminy Lubiewo, wzorem roku poprzedniego sfinansuje ze środków budżetu gminy  wyjazdy, spotkania lub inne nie przewidziane atrakcje.

Opłata za semestr od jednego dziecka wynosi 100,00zł (rocznie 200,00zł).

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy – zapisy przyjmuje do 16 września br. Wioletta Szymczak osobiście w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem poczty elektronicznej ug.szymczak@lubiewo.pl lub tel. 512 864 125.

Informacja o zebraniu rodziców

Informujemy, że zebranie rodziców dla wszystkich grup przedszkolnych odbędzie się w środę 11 września  o godz.16.00 dla oddziałów przedszkolnych w Lubiewie, natomiast dla oddziałów w Bysławiu w czwartek 12 września. Na zebraniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące ubezpieczenia, odpłatności,realizacji treści programowych i organizacji bieżącego roku szkolnego. Prosimy o przybycie jednego z rodziców,  bez dzieci.