REKRUTACJA

 

Drodzy Rodzice informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27 stycznia 2023r. od 1 marca 2023r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/24. Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami można odbierać w przedszkolach w Bysławiu,  Lubiewie i Suchej od 1 marca 2023r. i składać do 24 marca 2023r. do godz. 15.00.

Zarządzenie 7

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 23-24

OŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU W OBWODZIE SZKOLNYM(wypełnia się dla każdego wniosku)

OŚWIADCZENIE DLA RODZINY O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE RODZICA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEGO

OŚWIADCZENIE O PRACY RODZICA(wypełnia się osobno dla każdego rodzica)

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEZ RODZEŃSTWO

OŚWIADCZENIE O POMOCY GOPS (nie dotyczy zasiłku rodzinnego)