REKRUTACJA

 

Drodzy Rodzice informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2022 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 27 stycznia 2022r. od 1 marca 2022r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/23. Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami można odbierać w przedszkolach w Bysławiu,  Lubiewie i Suchej od 1 marca 2022r. i składać do 25 marca 2022r. do godz. 15.00.

Zarządzenie 9 – harmonogram rekrutacji

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 22-23

OŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU W OBWODZIE SZKOLNYM(wypełnia się dla każdego wniosku)

OŚWIADCZENIE RODZICA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEGO

OŚWIADCZENIE DLA RODZINY O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O PRACY RODZICA(wypełnia się osobno dla każdego rodzica)

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEZ RODZEŃSTWO

OŚWIADCZENIE O POMOCY GOPS