Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM GMINY LUBIEWO
W ROKU SZKOLNYM 2022/23

Przewodnicząca:

Sekretarz:

Skarbnik:

Członkowie:

 

Nazwa: Rada Rodziców przy Przedszkolu w Lubiewie

Nr konta 60 8144 0005 2121 0080 1081 0002

Składka roczna w roku szkolnym 2022/23 wynosi 70 złSkładka może być wpłacana w ratach. W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka.

Pierwszą ratę prosimy wpłacić do końca października 2022