Dzień żółty – „Życie codzienne dawnych Borowiaków”