Listy dzieci na nowy rok szkolny 2022/23

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/23 ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Lubiewo nr 9/2022 z dnia 27.01.2022r. Dyrektor Przedszkola podaje do wiadomości listy dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo we wszystkich oddziałach z podziałem na grupy.

Grupy dzieci 22-23