Dzień Żółty „DAWNE ŻYCIE BOROWIAKÓW”


Jak sama nazwa wskazuje koncepcją naszego przedszkola jest wychowanie dzieci w duchu tradycji regionalnych i szacunku do wartości narodowych. Realizacja idei „Borowiackiej Tęczy” odbywa się poprzez organizację kolorowych dni. Nasz nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczęliśmy od DNIA ŻÓŁTEGO, podczas którego dzieci zapoznały się z życiem codziennym dawnych Borowiaków. Obchody te rozpoczęliśmy 27 września w Bysławiu, następnie 28 września przenieśliśmy się do Lubiewa, by zakończyć je 29 września w oddziale w Suchej.

Podczas licznych aktywności zorganizowanych przez pracowników przedszkola dzieci miały możliwość poznać kulturę regionalną, a zwłaszcza życie codzienne i pracę Borowiaków. Uwzględniając fakt, iż najlepiej uczymy się poprzez własne działanie przedszkolaki samodzielnie:

  • mieliły kawę i pieprz;
  • robiły pranie w baliach wykorzystując do tego tradycyjne tarki, wieszały pranie, rozciągały pościel i składały ją;
  • łowiły drewniane rybki wędkami;
  • zamiatały swoje sale.

Dodatkowo przedszkole w Lubiewie odwiedził pan pszczelarz Marcin Niemczewski-Kądziela, który przybliżył dzieciom pracę pszczelarza, opowiedział o znaczeniu pszczół dla środowiska naturalnego i życia człowieka. Pokazał przedszkolakom edukacyjny ul oraz narzędzia niezbędne w swojej codziennej pracy. Na zakończenie spotkania każda grupa wykonała do swojej sali świeczkę z pszczelego wosku oraz posmakowała chleba z miodem. Za wspaniałą lekcję przyrody jeszcze raz serdecznie dziękujemy 😊