„Żabki, Sowy, Pszczółki, Misie i Wiewiórki to są nasze grupy, wszystkie przyjaciółki….Podajmy sobie ręce i stwórzmy naszą tęczę…” – pasowanie na przedszkolaka.


25 X w Lubiewie i 24 X w Bysławiu odbyło się bardzo ważne święto w naszym przedszkolu– „Pasowanie na przedszkolaka”. W tym dniu towarzyszyli nam wyjątkowi goście: w Lubiewie – Pani Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo, Pani Jolanta Kowalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Pani Dominika Żabicka- Przewodnicząca Rady Rodziców, w Bysławiu: Pani Wioletta Szymczak – Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, Ks. Dr Michał Glaza- Proboszcz Parafii pe. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu, Pan Roman Chmara – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu, Pan Wojciech Słupiński – Sołtys Bysławia, Pani Wioletta Kulczyk- Sekretarz Rady Rodziców, Pani Anita Forc-Łepek – Przedstawiciel Rady Rodziców. Po przywitaniu gości odśpiewano hymn przedszkola. Później każda z grup wyrecytowała wierszyk i zaśpiewała piosenkę o swojej grupie. Dalszą część stanowiło przyrzeczenie- dzieci obiecały między innymi często się uśmiechać, zgodnie bawić się w przedszkolu i słuchać pani. Po złożonej obietnicy Pani Dyrektor Dorota Hass- Goliszek za pomocą świerkowej gałązki dokonała uroczystego „Aktu pasowania”. Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały dyplomy, przyborniki i książkę. Na zakończenie goście pogratulowali wszystkim grupom wspaniałego występu życząc samych radosnych dni podczas pobytu w przedszkolu.