Uroczystość z okazji 10 rocznicy nadania Przedszkolu Samorządowemu Gminy Lubiewo imienia „Borowiacka Tęcza”


W sobotę 8 czerwca 2024r. nasi Przedszkolacy wraz z Rodzicami, Pracownikami i zaproszonymi Gośćmi świętowali 10 rocznicę nadania przedszkolu swojego imienia. 10 lat temu na mocy uchwały z dnia 16 maja 2014r. Rada Gminy Lubiewo postanowiła nadać z dniem 1 czerwca 2014r. Przedszkolu Samorządowemu Gminy Lubiewo imię „Borowiacka Tęcza”.

Z tej okazji odbyła się Msza Święta, którą poprowadził Proboszcz Parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu ks. Michał Glaza, podczas której dzieci śpiewały pieśni, odmówiły modlitwę powszechną i złożyły dary ofiarne. Po mszy wszyscy barwnym korowodem pod asystą Orkiestry Dętej przy OSP Bysław przeszli na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Bysławiu, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości, w trakcie której dzieci zaprezentowały program artystyczny przybliżający realizację treści regionalnych w przedszkolu. Przedstawiły tańce regionalne i gadki borowiackie oraz opowiedziały co robią w trakcie „kolorowych dni” w przedszkolu.

W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe: Pani Wójt Joanna Jastak, Zastępca Wójta pani Łucja Koniarska, Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo pan Krzysztof Zielazny, Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Pani Monika Derengowska oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy, zespół „Frantówki Bysławskie” oraz rodzice i sponsorzy. Dzieci otrzymały liczne prezenty: słodycze, gry, talony na zakup zabawek, oraz dofinansowanie od władz samorządowych i sołtysów do wyjazdu na salę zabaw „Honolulu” w Chojnicach. Pozostała część kosztów wyjazdu pokryta zostanie ze środków Rady Rodziców.

Po części oficjalnej goście udali się do przedszkola, gdzie mogli obejrzeć wystawę przybliżającą realizację treści regionalnych oraz czekał na nich poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bysławiu.

Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w Festynie Rodzinnym zorganizowanym na boisku szkolnym. Na dzieci czekały dmuchańce, konkursy oraz liczne atrakcje prowadzone przez nauczycielki oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców
i sponsorów.

Szczegółową relację z uroczystości można zobaczyć w załączonym filmie nagranym przez Pana Tomasza Kulczyka oraz na zdjęciach wykonanych przez Pana Karola Kufla. Linki poniżej.

zdjęcia festyn przedszkolny