COVID – 19

Drodzy Rodzice, w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w naszym kraju przypominam, że od 1 września 2020 r. w przedszkolu obowiązuje WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID – 19, która zamieszczona jest na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice podpisali we wrześniu oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą i zobowiązali się do jej przestrzegania. Niestety mimo zwracania uwagi, z niepokojem obserwuję, że część rodziców nie przestrzega ustalonych zasad, m. in. nie zakrywa ust i nosa na terenie placówki, nie zachowuje odstępu oraz przychodzi do przedszkola z dziećmi nie uczęszczającymi do placówki. Na prośbę niektórych rodziców wyraziłam zgodę na wejście do przedszkola z małymi dziećmi, których nie można zostawić w domu, ale prosiłam żeby dzieci były na rękach i nie biegały po przedszkolu. Bardzo proszę o przestrzeganie ustalonych zasad przez wszystkich rodziców. Proszę również Państwa o pomoc przy wdrażaniu tych zasad i zwracanie uwagi osobom, które nie stosują się do ustalonej procedury.
Szczęśliwie udało nam się przetrwać pierwsze półrocze roku szkolnego bez zamknięcia całego przedszkola i mam nadzieję, że tak będzie nadal. Troska o zdrowie własne, jak i innych osób powinna być w aktualnej sytuacji priorytetem w naszych działaniach.
Większość dzieci nie ma już problemu z rozbieraniem i ubieraniem się dlatego proszę Państwa o ograniczenie czasu przebywania na korytarzu. Dzieci starsze mogą zostać rano wpuszczone na korytarz, a pracownicy dopilnują, żeby weszli do sali. Ze względów organizacyjnych i z uwagi na Państwa pracę nie chciałabym, aby musiały zostać wdrożone zasady przyprowadzania i odbioru dzieci w wyznaczonych godzinach bez możliwości wejścia na teren przedszkola.
Przypominam również, że do przedszkola nie przyprowadzamy dzieci chorych i z objawami choroby, tj. katar, kaszel i temperatura. Prosimy również żeby dzieci nie przynosiły zabawek z domu, nie biegały po korytarzu i nie dotykały wystawionych przedmiotów.
Przypominam również, że na terenie szkoły w Bysławiu obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania na parkingu dla pracowników.
Wspólnie dbajmy o siebie, dzieci i pracowników przedszkola.
Dorota Hass – Goliszek