Konkurs o Dinusiu

Zapraszamy dzieci wraz ze swoimi rodzinami do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tucholi. Celem konkursu jest zwiększenie umiejętności dzieci radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach oraz integracja rodzin

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie Plakatu Rodziny Dinusia z hasłem.  Technika i materiał dowolny. Format pracy A-3, prace należy dostarczyć do przedszkola do 24.05.2016. Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, podać wiek, dokładny adres zamieszkania i numer telefonu,  nazwę przedszkola oraz liczbę członków rodziny tworzących pracę oraz stopień ich pokrewieństwa.  Serdecznie zachęcamy!!!