Zebranie

Dnia 5 czerwca 2018r. o godzinie 16.00 w przedszkolu odbedzod się zebranie rodziców dzieci z wszystkich grup wiekowych. Na zebraniu przedstawione zostanie sprawozdanie z pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/2018, omówienie zakończenia roku oraz sporkanis z nauczycielkami klas pierwszych.