Konkurs plastyczny

Szanowni Państwo,
Zapraszam do udziału w XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Postać Świętego Mikołaja na sportowo”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu. Konkurs objęty został honorowymi patronatami:
Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,  Prezydenta Miasta Torunia i Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (wszystkie grupy) oraz uczniów szkoły podstawowej (klasy 0-VIII).
Proszę o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom.
W załączeniu: regulamin z załącznikiem nr 1, karta zgłoszenia z klauzulami zgód (załącznik nr 2) oraz plakat promujący konkurs.
Z poważaniem,
Kamila Grochala
koordynator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu