REKRUTACJA!!!

 

ZAPISY DZIECI 3,4,5 LETNICH DO PRZEDSZKOLI W  BYSŁAWIU I LUBIEWIE NA ROK SZKOLNY 2019/20 ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ  W OKRESIE
od 4.03.2019 r.   do   29.03.2019 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje, dotyczące pracy przedszkola oraz  karty  zgłoszeń  dzieci wraz z wymaganymi załącznikami  można  odbierać od dnia 4.03.2019 r.   w Przedszkolu w  Bysławiu, ul. Kwiatowa 9 (budynek Szkoły Podstawowej w Bysławiu) w godz. od 7.00 – 15.00 oraz w Przedszkolu w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16 (budynek Szkoły Podstawowej w Lubiewie)  w godz. od 7.00 – 15.00

TELEFON:   kom. 512864137 – Bysław, 604461836 – Lubiewo Wypełnioną kartę zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w zamkniętej kopercie najpóźniej do 29 marca 2019 r. do godz. 15.00