ZEBRANIE RODZICÓW

W środę 3 kwietnia 2019 r. o godz. 16.30 odbędzie się w przedszkolu zebranie rodziców dzieci z wszystkich grup wiekowych. Na zebraniu omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące wycieczki dla dzieci, planowanej akcji strajkowej nauczycieli oraz spotkanie z psychologiem na temat „Dobre praktyki w wychowaniu dziecka”.

Prosimy o przybycie jednego z rodziców bez dzieci.