Pasowanie na Przedszkolaka Borowiackiej Tęczy

Dnia 24 października 2019 roku pierwszą ważną uroczystość w swoim życiu przeżyły dzieci z naszego przedszkola, gdyż odbyło się pasowanie
na „Przedszkolaka Borowiackiej Tęczy”.  W uroczystości wzięły udział Pani Wójt Joanna Jastak i Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – mgr inż. Wioletta Szymczak. Dzieci zostały uroczyście pasowane przez Panią Dyrektor Dorotę Hass-Goliszek, która dotykając ich ramion gałązką świerku włączyła je do grona przedszkolaków. Te ważne wydarzenia rozpoczęły się od powitania gości oraz krótkiego występu zaprzyjaźnionego zespołu „Frantówki Bysławskie”.  Następnie dzieci z każdej z grup zaprezentowały się śpiewając swoją grupową piosenkę. W dalszej części świeżo upieczone przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie i obiecały zgodnie bawić się w przedszkolu, uśmiechać się, sprzątać zabawki i kochać swoją panią oraz wszystko pięknie zjadać. Na pamiątkę tej ważnej chwili każdy z pasowanych przedszkolaków otrzymał dyplom.  Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, które pokonując stres i nieśmiałość pięknie uczestniczyły w tejże uroczystości.