LIST DO RODZICÓW ODNOŚNIE PARKOWANIA NA TERENIE SZKOŁY

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniów przychodzących czy opuszczających szkołę przypominamy, iż wjazd na teren parkingu szkolnego jest ograniczony w dni powszednie, w godz. 7:00 – 9:00, 12:00 – 15:00. Na teren szkoły w godzinach tych mogą wjechać tylko osoby upoważnione przez dyrekcję szkoły (pracownicy, dostawcy itd).

Ustalenia organizacji ruchu na terenie szkoły w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów w godzinach przywozu i odwozu uczniów konsultowane były z Komendą Powiatową Policji w Tucholi. Teren szkoły jest terenem publicznym, więc mogą się odbywać częste kontrole przestrzegania zakazu wjazdu na teren szkoły.