LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice w załączeniu znajduje się lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo w Bysławiu i Lubiewie na rok szkolny 2020/21.

Dziękuję, za terminowe przesłanie dokumentu potwierdzającego wolę uczęszczania do przedszkola. Przepraszam za błędu w nazwiska dzieci, które pojawiły się na liście dzieci zakwalifikowanych.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zakwalifikowania dzieci z Bysławia do oddziałów w Lubiewie informuję, że w Bysławiu dysponowaliśmy tylko 28 wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/21. Zgłoszonych zostało 44 dzieci i komisja kwalifikacyjna rozpatrzyła wnioski w oparciu o kryteria ustalone przez MEN oraz Radę Gminy Lubiewo. Oba dokumenty znajdują się na stronie internetowej przedszkola w Kąciku dla Rodziców w zakładce Rekrutacja.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria 28 dzieci z największą liczbą punktów zostało zakwalifikowanych do oddziałów w Bysławiu a pozostałe do oddziałów w Lubiewie. Informuję, że w przypadku zwolnienia się miejsca w Bysławiu dzieci, które są w oddziale w Lubiewie zostaną przeniesione do Bysławia.
O kolejności przeniesienia będzie decydowała liczba punktów uzyskanych przy rekrutacji.

Dyrektor Przedszkola
Dorota Hass-Goliszek

Lista dzieci przyjętych do oddziałów Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo na rok szkolny 2020-21