„Profilaktyka chorób pasożytniczych – owsica, wszawica, świerzb”

Każdego roku w Polsce obserwuje się  zachorowania na różnego rodzaju parazytozy, a więc choroby wywołane pasożytami. Pasożyty są poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka, dlatego zapobieganie tego typu zarażeniom jest bardzo ważne. Najbardziej na ten problem narażone są dzieci, zwłaszcza małe, u których nie zostały jeszcze ukształtowane prawidłowe nawyki higieniczne. Specyfika choroby sprawia, że jedno chore dziecko, staje się potencjalnym źródłem zarażenia dla wszystkich osób z jego otoczenia.Z uwagi na ten fakt choroby pasożytnicze łatwo szerzą się w skupiskach takich jak przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka itp.

Przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Profilaktyka chorób pasożytniczych – owsica, wszawica, świerzb” zostało opracowane w celu ograniczenia szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dla celów edukacyjnych zostały opracowane materiały informacyjno-edukacyjne: ulotki oraz prezentacje multimedialne nt. wszawicy, owsicy i świerzbu, a także konspekt zajęć edukacyjnych.

Poniżej zamieszczam ulotki do zapoznania się z profilaktyką i zapobieganiem chorób pasożytniczych:

1.Ulotka-informacyjna-owsica

2. Ulotka-informacyjna-świerzb

3. Ulotka-informacyjna-wszawica