REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo, w dniach od 1.03.2021 – 26.03.2021 można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można odbierać                  w przedszkolu w Bysławiu, Lubiewie i Suchej lub pobrać ze strony internetowej przedszkola   w zakładce „Kącik dla rodziców – Dokumenty do pobrania”.

Prosimy o dokładne przeczytanie karty i czytelne jej wypełnienie. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy przynieść do przedszkola najpóźniej
do 26.03.2021r. do godz. 15.00.

W razie pytań proszę kontakt z  Dyrektorem Przedszkola Panią Dorotą Hass-Goliszek
nr tel. 512 864 137