UBEZPIECZENIE DZIECI

W roku szkolnym 2021/22 dzieci będą ubezpieczone w TUW na sumę ubezpieczenia 35000 zł. Składka roczna wynosi 42 zł. i płatna jest dla chętnych osób do 24.09.2021r. u Dyrektora przedszkola.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w załączniku.

Zakres ubezpieczenia rok szkolny 2021-2022..