Komunikat Wójta Gminy Lubiewo

Komunikat

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców ul. Kwiatowej i ul. Ogrodowej w Bysławiu o problemach komunikacyjnych przy wyjazdach z posesji oraz w obrębie skrzyżowania, proszę rodziców dzieci dowożonych  samochodami osobowymi do Szkoły Podstawowej w Bysławiu i Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo o parkowanie na ul. Wiatrakowej oraz na parkingu szkoły z wjazdu z ulicy Wiatrakowej. Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i innych użytkowników dróg.

Jednocześnie przypominam, że zatrzymywanie pojazdów na skrzyżowaniach i w odległości mniejszej niż 10 m od nich, na przejściach dla pieszych i w odległości mniejszej niż 10 m od nich, w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku jeżeli samochód ogranicza jego widoczność oraz w zjazdach i wyjazdach jest niezgodne z przepisami art. 49 ust 1 pkt. 1, 2 i 6 oraz ust 2 pkt. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Takie sytuacje będą zgłaszane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w celu dokonywania kontroli przez patrole Policji.

                                                                                     Joanna Jastak

                                                                                  Wójt Gminy Lubiewo