Spacer po ścieżce sensorycznej wykonanej z darów jesieni