11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości

Jednym z zadań edukacji przedszkolnej jest propagowanie wśród dzieci wartości patriotycznych. W związku z tym, 10 listopada w naszym przedszkolu odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Tego dnia we wszystkich oddziałach przedszkolnych (Bysław, Lubiewo, Sucha) zorganizowany został uroczysty apel, podczas którego dzieci wierszami i piosenkami uczciły odzyskanie przez Polskę niepodległości. W Bysławiu specjalny program artystyczny przygotowała grupa „Misie” wraz z wychowawczynią Panią Hanną Pozorską. Podczas występu oprócz wspomnianych już wierszy i piosenek „Misie” zaprezentowały taniec z szarfami. Na apelach dzieci z wszystkich przedszkolnych grup zachowując odpowiednią postawę odśpiewały 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Zostały także zapoznane z historycznymi wydarzeniami, które pozwoliły spojrzeć na żołnierzy walczących o wolną Polskę, jak na bohaterów. Przedszkolaki utrwaliły też znajomość symboli narodowych. Mamy nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom ukształtujemy w dzieciach miłość, szacunek i przywiązanie do kraju ojczystego.

Występ grupy „Misie”