MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

„Nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie (w przypadku
niepełnoletnich opiekun prawny) wyrażający chęć
przeprowadzenia badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 proszeni są
o kontakt telefoniczny do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Tucholi – nr tel. 523342021 lub 523342109 wew. 7 w godz. 7.00-15.00”