Przedszkole na wysokim poziomie- zakończenie ewaluacji

Przedszkole na wysokim poziomie

30 października 2015 r. w Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w Bysławiu odbyło się uroczyste wręczenie raportu z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej. W tej wyjątkowej dla przedszkola uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Tadeusz Dąbrowski – dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego, st. wizytatorzy Monika Laskowska i Violetta Tyborowska, władze samorządowe: Michał Skałecki – Wójt Gminy Lubiewo, Violetta Szymczak – kierownik referatu oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji, dzieci i rodzice, zaproszeni goście
oraz zaprzyjaźniony zespół folklorystyczny „Frantówki Bysławskie”

Gości powitała dyrektor przedszkola Dorota Hass – Goliszek, która przedstawiła główne założenia koncepcji pracy przedszkola. W pracy przedszkola największy nacisk kładzie się na dobro dziecka dbając o jego radosny i szczęśliwy rozwój. Poprzez propagowanie tradycji regionalnych wśród dzieci, rodziców i środowiska lokalnego łączy się przeszłość 
z teraźniejszością. Koncepcja pracy przedszkola zawiera się w słowach hymnu przedszkolnego: „Borowiacka Tęcza – tak się nazywamy, Borowiaków przeszłość chętnie odkrywamy. Żółty to jest ciepło, radość – pomarańczowy, brązowy to mądrość, zielony – świerkowy”. Pani dyrektor podkreśliła fakt, że „Borowiacka Tęcza” to nie budynek ale dzieci, które ją tworzą.

Efekty pracy przedszkola zaprezentowały dzieci w programie artystycznym opartym na tradycjach regionalnych. Dzieci przedstawiły dawne życie borowiaków,  tańce regionalne oraz gadki borowiackie.

Pan Tadeusz Dąbrowski – dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy przekazała na ręce pani dyrektor Doroty Hass – Goliszek raport z ewaluacji zewnętrznej następujących wymagań:

  • Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci;
  • Dzieci są aktywne;
  • Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Pan Dyrektor przekazując raport z ewaluacji zewnętrznej pogratulował wszystkim pracownikom uzyskania bardzo wysokich wyników pracy przedszkola, radosnych
i twórczych dzieci oraz życzył dalszych sukcesów i rozwoju placówki.

Pani wizytator Violetta Tyborowska podsumowując wyniki przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej zaakcentowała wyjątkowy, borowiacki charakter przedszkola oraz serdeczną atmosferę panującą w przedszkolu wśród dzieci, rodziców i pracowników. Podkreśliła że bardzo wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej to efekt zaangażowania wszystkich podmiotów przedszkola oraz wsparcia ze strony organu prowadzącego i współpracy z partnerami. 

Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki podziękował pani dyrektor oraz wszystkim pracownikom za osiągnięcie najwyższych  wyników podczas ewaluacji zewnętrznej oraz  życzył dalszej tak kreatywnej i owocnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i kulturalnej dla dobra dziecka oraz całej lokalnej społeczności.

Spotkanie zakończyło się wspólnym tańcem dzieci i gości przy przyśpiewkach w wykonaniu zespołu „Frantówki Bysławskie”.

A oto jak przebiegała uroczystość:

IMG_2137 IMG_2152 IMG_2155 IMG_2165 IMG_2178 IMG_2183 IMG_2197 IMG_2204 IMG_2239 IMG_2240 IMG_2216 IMG_2248 IMG_2250 IMG_2263 IMG_2267 IMG_2209

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *