PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA „BOROWIACKIEJ TĘCZY”


Pasowanie na przedszkolaka to bardzo ważny dzień w życiu małego dziecka. Od tego dnia staje się ono pełnoprawnym przedszkolakiem. Tę ważną uroczystość obchodziliśmy 13 października 2020 roku. Niestety przebiegała ona nieco inaczej niż zawsze. Każda z grup pasowana była indywidualnie.  Pani dyrektor Dorota Hass-Goliszek przywitała serdecznie wszystkie dzieci, które pięknie zaśpiewały nasz przedszkolny hymn, a następnie zostały pasowane gałązką świerkową na przedszkolaka „Borowiackiej Tęczy” oraz złożyły ślubowanie. Na koniec dzieci otrzymały  dyplomy oraz miały zrobione pamiątkowe zdjęcia. Za wykonanie tych fotograficznych pamiątek serdecznie dziękujemy rodzicom –Martynie Kulczyk i Karolowi Kufel.