ŻYCIE CODZIENNE DAWNYCH BOROWIAKÓW-DZIEŃ ŻÓŁTY


Tradycje zajmują znaczące miejsce w życiu każdego człowieka, dlatego ważne jest aby dzieci od najmłodszych lat poznawały regionalną tradycję kulturową. Dnia 22 września 2020 roku obchodziliśmy w przedszkolu dzień żółty. Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane w żółte barwy i poznawały zajęcia i życie codzienne dawnych Borowiaków. Każda z pań przygotowała w swojej grupie pogadankę podpartą obrazkami o tym jak wyglądało życie dawnych Borowiaków. Dzieci wykonywały prace plastyczne w postaci lepienia chlebków z masy solnej oraz malowania logo przedszkola czyli Borowiackiej Tęczy. Następnie każda z grup pojedynczo wychodziła na korytarz, gdzie wystawione zostały dawne sprzęty, o przeznaczeniu których każda z nauczycielek opowiadała. Dzieci miały także okazję prać na tarze w balii z wodą.