Wychowanie patriotyczne w przedszkolu


Wartości jakie od najmłodszych lat zostaną ukształtowane w dziecku pójdą za nim dalej w świat, dlatego bardzo ważnym elementem działalności przedszkola jest wychowywanie dzieci w duchu patriotyzmu. Wychowanie patriotyczne, kultywowanie polskich tradycji oraz regionalnych jest jednym z wielu zadań edukacji przedszkolnej. Działania dydaktyczno-wychowawcze dotyczące wychowania patriotycznego obejmują:                                                                      – rozwijanie więzi emocjonalnej pomiędzy rodziną dziecka, rówieśnikami i przedszkolem,                                                                                                            – kształtowanie stosunku dziecka do otaczającego świata, poszanowanie przyrody i dostrzeganie piękna kraju ojczystego,                                                       – kształtowanie miłości, szacunku i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji,                                                                                                                     – przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie i aktywnego uczestnictwa w kulturze,                                                                                                                     – kultywowanie kultury regionu.                                                                                W miesiącu listopadzie obchodzimy Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w związku z tym małymi kroczkami panie przybliżały dzieciom obraz naszego kraju, jego stolicę, ważniejsze miasta, rzeki, legendy, kulturę różnych regionów. Wykonaliśmy gazetkę na korytarzu w barwach ojczystych, a także nasze korytarze i sale ozdabiały prace dzieci związane z Polską.