KONKURS „Elektromobilność”, „Odnawialne źródła energii” i „Ochrona klimatu”.


Serdecznie zapraszamy przedszkolaków do udziału w konkursie plastycznym „Elektromobilność”, „Odnawialne źródła energii” i „Ochrona klimatu”.
Konkurs ma przyczynić się do propagowania i wspierania rozwoju elektromobilności w Polsce w tym na terenie Powiatu Tucholskiego, edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i innowacyjnych rozwiązań dotyczących przemieszczania się, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz ochronny klimatu, rozwijania odpowiedzialności za stan środowiska oraz wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
Każdy może zgłosić tylko 1 pracę.
Format prac nie powinien być mniejszy niż format A4, a większy niż A3. Technika prac dowolna. Prace mogą mieć również formę przestrzenną.
Ocenie podlegać będą wyłącznie prace, których zdjęcie lub skan wraz z kartą
uczestnictwa zostały przesłane w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r.
Zgłoszenia i prace przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Więcej informacji w regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU

Karta uczestnictwa