JAK UCZCILIŚMY ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ


Dnia 10 listopada 2020 roku obchodziliśmy w naszym przedszkolu Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tego dnia dzieci przyszły ubrane odświętnie, w koszulki grupowe z logo przedszkola. Panie w salach opowiadały dzieciom o postaci Józefa Piłsudskiego, następnie dzieci wykonywały kotyliony w naszych barwach  narodowych. O godz. 11.15 wspólnie odśpiewaliśmy nasz hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Popołudniu dzieci kolorowały postać Józefa Piłsudskiego.